Privacy policy

Our privacy policy is currently only available in Dutch

Wanneer u gebruikmaakt van Mydentity, vertrouwt u ons uw gegevens toe. Wij streven ernaar om deze gegevens vertrouwelijk te houden. Dit begint bij het verschaffen van inzicht in ons privacybeleid. Dit beleid beschrijft de gegevens die wij verzamelen, hoe deze gebruikt en gedeeld worden en uw keuzes met betrekking tot deze gegevens. Wij raden aan om dit privacybeleid te lezen. Voor meer informatie over de werking van Mydentity verwijzen wij u graag naar onze website: www.mydentity.com  

Reikwijdte

Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van de diensten van Mydentity, waar ook ter wereld, met inbegrip van alle gebruikers van de apps, websites, functies of andere diensten van Mydentity.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op personen overal ter wereld (“Gebruikers”) die onze app, Mydentity-account en onze (online-)diensten gebruiken (hierna: ‘Mydentity’ of ‘Diensten’). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die we verzamelen van of over de ondernemers, afnemers of andere personen die Mydentity onder specifieke licentie en voor commerciële doeleinden gebruiken (“Afnemers”). Als u gebruik maakt van Mydentity als Gebruiker én als Afnemer is de privacyverklaring van toepassing op de twee verschillende soorten interacties.


In sommige gevallen vraagt Mydentity expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Mydentity B.V. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Mydentity B.V. verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

De verantwoordelijke

Mydentity levert Gebruikers een dienst, in combinatie en in samenwerking met de aangesloten Afnemers. Mydentity B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede de door u geselecteerde Afnemer.

Mydentity B.V., Kuiperspoort 22a, 4331 GS, Middelburg (Chamber of commerce: 70857245) (hierna ook: “wij” of “we” genoemd) is de gegevensverzamelingsinstantie voor de informatie die u verstrekt, in combinatie met de door u geselecteerde Afnemers. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Mydentity B.V. (en de door u geselecteerde Afnemers) verzamelt gegevens die u aan Mydentity verstrekt, bijvoorbeeld door het gebruik van Mydentity of wanneer u een Mydentity-account aanmaakt. U kunt hierbij denken aan gebruiks-, locatie- en apparaatgegevens.

Mydentity verzamelt de volgende categorieën gegevens van u:     


1. Gegevens die u zelf verstrekt

Om volledig gebruik te kunnen maken van de Mydentity App heeft u een persoonlijk Mydentity-Account nodig. Na registratie bewaart Mydentity B.V. de door u opgegeven persoonsgegevens. Op deze wijze kan Mydentity B.V. u na het inloggen herkennen en kunt u bovendien eenvoudig de door u verstrekte gegevens opvragen. Voor het aanmaken van een Account verstrekt u de volgende gegevens aan Mydentity B.V.:


 • Voor- en achternaam;
 • Geldig e-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Inlognaam en wachtwoord;
 • Taal


Daarnaast kan/kunnen de door u te selecteren Afnemer(s) bepalen dat voor gebruik van hun diensten aanvullende informatie is gewenst, zoals:


 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Profielfoto;
 • Afnemer specifieke informatie (bijvoorbeeld schoenmaat, allergieën, kledingmaat, voorkeursproducten etc.)


Verder verstrekt u aan ons gegevens wanneer u:


 • Contact opneemt met Mydentity B.V.;
 • Via onze Diensten contact heeft met andere Gebruikers van Mydentity     


2. Gegevens die worden gegenereerd wanneer u gebruik maakt van Mydentity

Hierbij kunt u denken aan:


 • Informatie over uw locatie; Wanneer u de Diensten gebruikt kan Mydentity B.V., afhankelijk van uw apparaatmachtigingen, uw (precieze) locatiegegevens verzamelen op het moment dat de Mydentity app op uw mobiele telefoon verbinding maakt met één van de door u geselecteerde Afnemers, zoals vastgesteld via gegevens zoals GPS, IP-adres, Bluetooth en WiFi.
 • Informatie over transacties; We verzamelen transactiegegevens met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten, waaronder de soort dienst dat is gevraagd, de datum en tijd waarop de dienst werd verstrekt en andere gerelateerde transactiegegevens.
 • Gebruikers- en voorkeursinformatie; We verzamelen informatie over de manier waarop u gebruik maakt van onze Diensten, uw aangegeven voorkeuren en gekozen instellingen. In sommige gevallen doen we dit via het gebruik van cookies, pixeltags en soortgelijke technologieën te gebruiken die unieke identificatiecodes creëren en bewaren. Om meer te weten te komen over deze technologieën kunt u onze Cookieverklaring lezen.
 • Apparaatinformatie; We kunnen informatie over uw mobiele apparaat die u gebruikt voor toegang tot onze Diensten verzamelen, waaronder het hardwaremodel, besturingssysteem en de versie, software, bestandsnamen en versies, voorkeurstaal, unieke apparaatid’s, reclame-ids, serienummers, apparaatbewegingsinformatie en mobiele netwerkinformatie.
 • Loginformatie; Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten verzamelen we serverlogs, die informatie kunnen bevatten zoals het IP-adres van het apparaat, toegangsdata en -tijden, app-functies of bekeken pagina's, app crashes en andere systeemactiviteiten en soort browser.     


3. Gegevens uit andere bronnen Hierbij kunt u denken aan:


 • Door Gebruikers verstrekte feedback, zoals beoordelingen of complimenten
 • Door de door u geselecteerde Afnemer(s) verstrekte informatie (zoals kassagegevens met o.a. uw aankoopgeschiedenis)
 • Publiekelijk beschikbare bronnen
 • Aanbieders van marketingdiensten
 • Als u ervoor kiest uw Mydentity-Account te koppelen aan, te creëren of erop in te loggen met een betalingsprovider (bijv. Google Wallet) of sociale mediadienst (bijv. Facebook)
 • Als u ook gebruik maakt van onze Diensten in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld als Afnemer of als een gebruiker van andere apps die we verstrekken, kunnen we die informatie combineren of associëren met informatie die we hebben gekregen van u in uw hoedanigheid als Gebruiker.


Mydentity B.V. kan de van deze bronnen verzamelde gegevens samenvoegen met andere gegevens die zij bezit.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Mydentity B.V. verzamelt en gebruikt persoonsgegevens om te zorgen voor een goede en betrouwbare werking van Mydentity. Daarnaast verzamelen we uw gegevens om ervoor te zorgen dat de veiligheid en beveiliging van onze Gebruikers en Diensten worden verbeterd, voor klantenservice en eventueel in verband met juridische procedures.


​​​​​​​Mydentity verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden ten behoeve van direct marketing door derden, met uitzondering van de door u geselecteerde Afnemers.

We kunnen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor o.a. de volgende doeleinden:


1. Het aanbieden van diensten en functies

Mydentity B.V. gebruikt de gegevens die we verzamelen om onze producten en diensten aan te bieden, te onderhouden, te verbeteren en te personaliseren. Uw gegevens gebruiken we onder meer voor:


 • Het mogelijk maken van het aanbieden van onze diensten  Het mogelijk maken van het doen van aanbiedingen van producten en diensten van de door u geselecteerde Afnemers,
 • Het informeren van de door u geselecteerde afnemers over uw locatie
 • Het inschakelen van functies om uw Mydentity-account te personaliseren
 • Het mogelijk maken van communicatie tussen u en de door u geselecteerde Afnemers;
 • Het uitvoeren van de interne werkzaamheden die nodig zijn om onze diensten te verstrekken, waaronder het oplossen van softwarebugs en operationele problemen, het uitvoeren van data-analyse, testen, onderzoek en om het gebruik en de activiteitstrends te controleren en analyseren


2. Veiligheid en beveiliging

Wij gebruiken uw gegevens om te helpen de veiligheid, beveiliging en integriteit van onze Diensten te behouden. Dit is bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude en misbruik van onze Diensten én uw persoonsgegevens.


3. Klantenservice

Mydentity B.V. gebruikt de gegevens die we verzamelen om u te assisteren wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, inclusief voor:


 • Het doorsturen van uw vragen aan de juiste medewerkers van de klantenservice
 • Het onderzoeken en behandelen van uw problemen
 • Het controleren en verbeteren van de antwoorden van onze klantenservice


4. Onderzoek en ontwikkeling

We kunnen de gegevens die we verzamelen, gebruiken voor tests, onderzoek, analyse en productontwikkeling. Op basis daarvan kunnen de we veiligheid en beveiliging van onze diensten verbeteren en uitbreiden en nieuwe functionaliteit en producten ontwikkelen.


5. Communicatie tussen gebruikers

Mydentity gebruikt de gegevens die we verzamelen om de communicatie tussen Gebruikers mogelijk te maken.


6. Berichten van Mydentity

Mydentity B.V. kan de gegevens die we verzamelen, gebruiken om met u te communiceren over producten, diensten, promoties, studies, enquêtes, nieuws, updates en evenementen van Mydentity B.V., Afnemers en andere bedrijven. Mydentity B.V. kan de gegevens ook gebruiken om u de beschikking te geven over relevante advertenties en inhoud over onze diensten en die van onze zakenpartners.


7. Wettelijke procedures en vereisten

We kunnen de informatie die we verzamelen, gebruiken om claims of verschillen met betrekking tot uw gebruik van de Diensten van Mydentity te onderzoeken of zoals anders toegestaan volgens het toepasselijk recht.

Het delen van uw gegevens?

Bepaalde Diensten en functies van Mydentity vereisen dat wij gegevens delen met andere Gebruikers, of dit doen op uw verzoek. Wij kunnen ook gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen of Afnemers.

We kunnen uw informatie delen:


1. Met Afnemers


 • We kunnen uw gegevens delen met de door u geselecteerde Afnemers om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die u verlangt. We kunnen bijvoorbeeld uw naam, koopgeschiedenis, interesses en bezoekgeschiedenis/locatie doorgeven. Indien u toestaat dat de Afnemer zelf uw persoonsgegevens in een eigen systeem opslaat en verwerkt (bijvoorbeeld ten behoeve van een klantenkaart), dan berust de verantwoordelijkheid daarvan bij de Afnemer.


2. Op uw verzoek / aan het grote publiek

Dit omvat het delen van uw gegevens met:


 • het algemene publiek als u content inzendt bij een openbaar forum, zoals blog comments, social media posts of andere functies van onze Diensten die te zien zijn door het algemene publiek. We horen graag wat onze Gebruikers van ons en de Afnemers vinden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk uw ervaringen openbaar te delen door middel van een basis ‘rating’ beoordelingssysteem. U kunt binnen de Mydentity app zelf handelingen verrichten om informatie te delen via bijvoorbeeld social media of andere kanalen. Als u dit doet, kunnen persoonsgegevens van u met het gekozen kanaal worden gedeeld. Raadpleeg de privacyverklaring van het desbetreffende kanaal om vast te stellen hoe zij met uw gegevens omgaan. Mydentity B.V. is hier niet verantwoordelijk voor.
 • met derden waarmee wij van u informatie mogen delen, bijvoorbeeld andere apps of websites die integreren met onze application programming interface (API) of Diensten, of derden met een API of Dienst waarmee wij integreren.


3. Met verwante ondernemingen


 • We kunnen uw informatie uitwisselen met dochterondernemingen en gelieerde entiteiten van Mydentity B.V. die diensten verlenen of gegevensverwerking uitvoeren namens ons, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden;


4. Met aanbieders van diensten of zakelijke partners van Mydentity B.V.


 • We kunnen uw informatie uitwisselen met verkopers, consulenten, marketingpartners en andere dienstproviders die toegang moeten hebben tot dergelijke informatie om namens ons werk uit te voeren.


5. Met Verwerkers


 • Indien de doorgifte geschiedt aan een door Mydentity B.V. voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Mydentity B.V. een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.


6. Vanwege juridische en overige redenen

We kunnen uw informatie uitwisselen:


 • in antwoord op een verzoek tot informatie door een bevoegde instantie als wij denken dat bekendmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door toepasselijke wetgeving, regelgeving of een juridische procedure.
 • met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties of andere derden als we denken dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met onze Gebruikersafspraken, Dienstvoorwaarden of –beleidslijnen en/of strafrechtelijke bepalingen, of om de rechten, de eigendom of de veiligheid van Mydentity B.V. of anderen te beschermen.
 • in verband met of tijdens onderhandelingen over fusies, verkoop van bedrijfsactiva, consolidaties of herstructureringen, financieringen of acquisities van ons gehele bedrijf of een gedeelte ervan door of in een ander bedrijf.


7. Met uw toestemming

 • Mydentity B.V. kan uw gegevens delen op een andere wijze dan als in dit beleid beschreven als wij u hierover in kennis stellen en u hiervoor toestemming verleent. Daarnaast kan Mydentity B.V. in een geaggregeerde en/of anonieme vorm gegevens verstrekken die niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.

De beveiliging van uw gegevens

Uw privacy staat bij Mydentity B.V. voorop. Daarom is het belangrijk dat Mydentity B.V. diverse beveiligingsmaatregelen heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen. De gegevens die u aan Mydentity B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:


 • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een e-mailadres en wachtwoord
 • wachtwoorden worden encrypted opgeslagen
 • secured communicatie met server (HTTPS/SSL)
 • wij maken gebruik van Azure voor de opslag en beveiliging van uw gegevens. De privacyvoorwaarden van Microsoft zijn hierop van toepassing

Bewaartermijn

Mydentity B.V. bewaart uw gegevens zolang uw account actief is. In sommige gevallen kunnen wij bepaalde gegevens over u bewaren, indien dit wettelijk is verplicht of voor andere doeleinden die in dit deel beschreven zijn, ook in het geval u uw account heeft verwijderd.

Mydentity B.V. bewaart uw gegevens zolang uw account actief blijft, tenzij u overgaat tot verwijdering daarvan. Op uw verzoek verwijdert Mydentity B.V. uw gegevens of maakt deze anoniem, behoudens de hieronder genoemde uitzonderingen. Mydentity B.V. kan na verwijdering van een account gegevens bewaren:


 • Als er een onopgeloste kwestie is met betrekking tot uw account, zoals een onopgelost(e) claim of geschil
 • Als we hiertoe op grond van toepasselijk recht verplicht zijn
 • En/of in samengevoegde en/of geanonimiseerde vorm
 • Mydentity B.V. kan bepaalde gegevens indien nodig ook bewaren voor zijn legitieme zakelijke belangen, zoals preventie van fraude en verbetering van de veiligheid en beveiliging van Gebruikers. Als Mydentity B.V. bijvoorbeeld het account van een Gebruiker sluit vanwege onveilig gedrag of beveiligingsincidenten, kan Mydentity B.V. bepaalde gegevens over dat account bewaren om te voorkomen dat een Gebruiker in de toekomst een nieuw Mydentity-account opent.

Uw keuzes

Mydentity B.V. bewaart uw gegevens zolang uw account actief is. In sommige gevallen kunnen wij bepaalde gegevens over u bewaren, indien dit wettelijk is verplicht of voor andere doeleinden die in dit deel beschreven zijn, ook in het geval u uw account heeft verwijderd.

Accountinformatie wijzigen

U kunt uw accountinformatie te allen tijde corrigeren door in te loggen op uw online of in-app account. Daarnaast kunt u uw account annuleren via uw online of in-app account.


Toegangsrechten

Mydentity B.V. zal individuele verzoeken inwilligen met betrekking tot toegang, correctie en/of verwijdering van de persoonlijke gegevens die zij opslaat, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.


Apparaatmachtigingen

De meeste mobiele platforms (iOS, Android enz.) hebben bepaalde soorten apparaatgegevens waartoe apps geen toegang hebben zonder uw goedkeuring. Deze platforms hebben verschillende toestemmingssystemen om uw goedkeuring te verkrijgen.


Informatie over de locatie

We vragen toestemming voor het verzamelen door onze app van de precieze locaties van uw apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem door middel van onder andere bluetooth en/of GPS. Als u aanvankelijk de verzameling van deze informatie goedkeurt, kunt u het later uitschakelen door de locatie-instellingen te wijzigen op uw mobiele apparaat. Dit zal echter uw mogelijkheid beperken om bepaalde functies van onze Diensten en de diensten (en aanbiedingen) van de door u geselecteerde Afnemers te  gebruiken/ontvangen.


Promotionele berichtgeving

U kunt ervoor kiezen geen promotionele berichten te ontvangen van ons door de instructies in die berichten op te volgen. Als u hiervoor kiest, kunnen wij u nog steeds niet-promotionele berichten sturen, zoals berichten over uw account, over Diensten waarom u hebt gevraagd, of over onze voortdurende relaties.


Het ontvangen van e-mails en notificaties

Wij kunnen onder andere per e-mail contact met u opnemen. Zo sturen wij u een e-mail ter verificatie van uw e-mailadres en kunnen wij u e-mails sturen over belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van algemene voorwaarden, privacyverklaringen, etc., of indien er belangrijke aanpassingen of werkzaamheden aan de app zullen plaatsvinden. Daarnaast kunnen wij u uitnodigen om vrijwillig en vrijblijvend aan onderzoeken mee te werken en kunnen wij periodiek een voor u relevant overzicht van gegevens uit de app mailen.


Koppeling aan sociale media

Om in te loggen in de Mydentity App kunt u er ook voor kiezen om uw Account te koppelen aan uw sociale media account, zoals uw Facebook- of Google-account. Op die manier kunt u met uw sociale media-account inloggen op de Mydentity App. Mydentity B.V. verzamelt in dat geval de algemene gegevens van uw sociale media profiel. Delen van uw accountgegevens, zoals uw naam en profielfoto, zijn zichtbaar voor andere Gebruikers van Mydentity.


Cookies en reclame

Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over uw keuzes met betrekking tot cookies en de bijbehorende technologieën.

Uw rechten

Wij vinden uw privacy belangrijk! U heeft daarom rechten zoals het verzoek tot inzage of verbetering van uw gegevens.

U heeft op grond van de huidige privacywetgeving (AVG) het recht:


 • op inzage van uw persoonsgegevens
 • op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens
 • op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • tegen de verwerking bezwaar te maken
 • op gegevensoverdraagbaarheid
 • uw toestemming te allen tijde in te trekken.


Bent u van mening dat uw privacy wordt geschonden? Laat het ons weten zodat we hier iets aan kunnen doen. Tevens heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als u na een dergelijke wijziging gebruikmaakt van onze Diensten, gaat u akkoord met het bijgewerkte beleid.

We kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie behandelen, zullen we u hierover op de hoogte stellen via de Diensten of via een ander middel, zoals e-mail. Uw verdere gebruik van de Diensten na deze mededeling vormt uw goedkeuring van deze wijzigingen. We moedigen u aan onze Privacyverklaring regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

Vragen?

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op: onlyforyou@mydentity.com of schrijf ons:


 • Mydentity B.V.
 • t.a.v.: Privacy
 • Kuiperspoort 22A
 • 4331 GS Middelburg
 • Nederland